PRZESŁANIE BETLEJEMSKIEGO SWIATŁA POKOJU

2009-12-13 22:40

Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju Brzmi:

  "Wszyscy rodzimy się do służby"

Hasło pochodzi z wypowiedzi Zofii Kossak, na ogół jest podawane w następującym kontekście: „Wszyscy rodzimy się do służby, jakiemu panu będziemy służyć, zależy od nas samych”. Rozpoczynając w ZHP rok służby posługujemy się hasłem, które każe zadać sobie pytanie, jakiemu panu ja służę? To jest, jakie wartości, albo raczej idee, są dla mnie na tyle ważne, że mógłbym się dla nich poświęcić. Pytanie o poświęcenie każe też odpowiedzieć na kolejne pytanie – o znaczenie i wartość służby. Czy jest to służba wyłącznie dla czegoś lub kogoś, czy poprzez służbę wzbogacam także własną osobowość – poprzez doświadczenie, stawianie czoła kolejnym wyzwaniom. Odpowiedź na obydwa pytania wymaga rozeznania we własnych możliwościach i dążeniach, a także roztropności w ocenie tego, jak służba wybranej idei może wpłynąć na dalsze wybory i postępowanie. Nietrudno zauważyć, że służba – będąca sama w sobie jedną z podstawowych idei harcerskiego wychowania – w tym świetle jest ideą trudną, niemalże abstrakcyjną i sprawą naszego kunsztu wychowawczego jest, aby najmłodsze dzieci nauczyły się służby, a starsze starały się ją także zrozumieć. Wszyscy rodzimy się do służby – to znaczy, że służba jest przyrodzonym zadaniem i nakazem moralnym każdego człowieka, a ideałem harcerskiego wychowania jest, aby służba była też wolną wolą każdego harcerza.

phm. Paweł Chmielewski
Wydział Programowy GK ZHP

—————

Powrót


Kontakty

6 GZ 'Tropiciele Marzeń'

ul. Krasickiego 22
46-300 Olesno

Szczep "Feniks"
www.szczepfeniks.webnode.com

Hufiec Lubliniec
Chorągiew Sląska


dh Olga 696668158
dh Ania 783149129