Gwiazdki

Będąc zuchami, możemy zdobywać kolejne stopnie wtajemniczenia. To gwiazdki zuchowe. Można zostać zuchem ochoczym (1 gwiazdka), sprawnym (2 gwiazdki) i gospodarnym (3 gwiazdki). Za każdym razem trzeba złożyć obietnicę, aby zapamiętać, kim zostajemy.

No, ale cóż... żeby zostać takim wtajemniczonym zuchem, trzeba spełnić parę wymagań. Według regulaminów wyglądają one tak:

* ZUCH OCHOCZY

1. Złożyłem Obietnicę Zuchową. Dbam o swój mundur. Ochoczo biorę udział w zbiórkach gromady.
2. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Stale pomagam w pracach domowych.
3. Brałem udział w wycieczce lub innej formie turystycznej.
4. Znam symbole narodowe, hymn mojej Ojczyzny i potrafię godnie zachować się w sytuacjach, kiedy są używane.


** ZUCH SPRAWNY

1. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady.
2. Potrafię zaplanować swój dzień, znajdując czas na naukę, zabawę i pracę domową. Wykonałem (-am) pożyteczną pracę dla domu rodzinnego.
3. Zorganizowałem (-am) gry i zabawy dla kolegów samodzielnie lub z szóstką. Aktywnie spędziłem (-am) ferie zimowe (w jednej formie).
4. Zdobyłem (-am) najważniejsze wiadomości związane z historią mojej miejscowości.


*** ZUCH GOSPODARNY

1. Zorganizowałem (-am) wraz z gromadą akcję gospodarczą, która przyczyniła się do wzbogacenia majątku gromady.
2. Nawiązałem (-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem (-am) się, jak można zostać harcerzem. Wykonałem (-am) z nimi pożyteczną pracę dla środowiska.
3. Zdobyłem (-am) odznakę „Siedmiomilowe buty” lub uczestniczyłem (-am) w harcerskiej formie wypoczynku.
4. Znam obrzędy i zwyczaje drużyny harcerskiej, z którą nawiązałem (-am) kontakt. Wiem, kto jest bohaterem tej drużyny i szczepu, w którym ona działa.Kontakty

6 GZ 'Tropiciele Marzeń'

ul. Krasickiego 22
46-300 Olesno

Szczep "Feniks"
www.szczepfeniks.webnode.com

Hufiec Lubliniec
Chorągiew Sląska


dh Olga 696668158
dh Ania 783149129